søndag 4. september 2011

A special challenge...

A few weeks ago - i got a challenge - or should I say... an order.... The challenge is what I will call a challenge out of the ordinary - an maybe a challenge that might be un impossible to do. Just listen to this... Colours: Black and red. Theme: Manchester United, Bryne FK, Books, Licorice lace, Knott, Sørlands chips and a touch of Spa.... Weee - wonder how to up come all those things in one card... I just hope that the card I made - is good enough. Hoping that the receiver will be pleased. 

For et par uker siden fikk jeg en utfordring - eller skal jeg si bestilling... Utfordringen er hva jeg vil kalle en utfordring utover det vanlige - og kanskje også en utfordring som er nesten umulig å klare. Bare hør... Farge: Svart og rød. Tema: Manchester United, Bryne FK, bøker, lakrissnører, knott, sørlands chips og en touch av spa... Hjelpes - lurer på hvordan man skal klare å fylle alle disse kravene i ett kort... Håper nå bare at kortet jeg har laget er bra nok - og at bestiller blir fornøyd. For ikke å snakke om mottaker!
lørdag 2. juli 2011

For you!

WOW - impressed by myself... I have made a new card...(and it's only a few days since the last time...) -  and more creative stuff are on my "playlist". This card is one of my DT-card for Kreativ Hobby. There are sooo many cute stamps that I have to start using a lot more. Have you seen the latest one? Not? Take the time and visit Kreativ Hobby.

WOW - imponert over meg selv... Jeg har laget et nytt kort... (og det bare få dager siden sist...) - og mer kreative ting står på panelet. Dette er et av mine DT-kort til Kreativ Hobby. Det er sååå mange flotte stempler jeg må bruke mye mer. Har du sett de siste? Okke? Ta en tur i nettbutikken til Kreativ Hobby da vel?

fredag 1. juli 2011

Enjoy the summerday

It seems that the new year with all the possibillities and creativity are running to fast... Maybe so fast that the creativity blew right past me?  It feels like it's gone - and it have been gone for a looong while. But now... Hopefully it will come back. Maybe I could try to call it? =) Creeeeaaatiiiivviiity... please... I need you - NOW!

While I'm waiting for the "creative explotion", I have tried to use what's left of it - in hope to see the rest of the creativity very soon... Sooooo, I have made a card... Enjoy you summerday!

Det ser ut til at året med alle de muligheter og all kreativitet fyker av sted litt for fort. Kanskje tida går så fort at kreativiteten blåste rett forbi meg? Det føles i alle fall som om den har vært borte veeeldiiiig lenge. Men nå... Forhåpentligvis vil den komme tilbake. Kanksje jeg skal prøve å rope på den? =) Kreeeeaaaaativiteeeeet... Vææær sååå sniiiillll... Jeg trenger deg NÅ!

Mens jeg venter på den store kreative eksplosjonen, har jeg prøvd å bruke det lille som er igjen - i håp om at resten av kreativiteten kommer ganske snart... Så - Jeg gjorde et forsøk på å lage et kort... Nyt sommerdagen!

lørdag 22. januar 2011

A new year with a hole bunch of possibillities...

Happy new year everyone. This upcomming year that we entered a few weeks ago, will hopefully be a year with a hole bunch of possibillities and much more creativity than last year. The last few months I have been very busy, and that left my creativity time at a minimum... I will hopefully have a lot more time to my creativity this year...

Today I made a few cards... Two cards using the same technique at the background, and using the same stamp. As you see, those two card became very different. The backgrounds are made on aquarell paper using distress spritz and lemon juice.

Godt nyttår alle sammen. Året som nå ligger foran oss, og som startet for bare få uker siden, vil forhåpentlig vis gi mange muligheter og mye mer kreativitet enn siste året. De siste månedene har jeg hatt det svært travelt og tiden til kreative sysler har vært på et minimum. Forhåpentlig vis vil året som ligger foran gi mer tid til kreativitet...

I dag har jeg laget et par kort... På begge kortene har jeg brukt samme teknikk på  bakgrunnene. Som dere ser, så er kortene svært forskjellige likevel. Bakgrunnene er laget på akvarellpapir, hvor jeg har brukt distress spray og sitron dråper (lemon juice).


lørdag 6. november 2010

While we are waiting for Christmas...

Christmas is comming around the corner in a while. Maybe it's comming too soon? But even if christmas is comming too soon for some of us, or not - we know it's around the corner... And I have getting started with the preparing.... Todays project is a calendar.... And it seems like I have to make two more calendars... All the three kids are beggin' for a calendar like this.

Julen kommer om ikke så lenge. Kanksje litt for snart? Selv om jula kommer for tidlig for noen av oss, eller ikke - vet vi at den kommer rundt hjørnet... Og jeg har startet med forberedelsene... Dagens prosjekt er en adventskalender. Og jammen ser det ikke ut til at jeg må lage to til.... Alle tre ungene vil ha slik kalender.
 


lørdag 30. oktober 2010

Finally - an update....

Wow - it's been quite a loooong time since this blog has been updated... *blush* But i really hope that my creativity will be back very soon. But now - finally I have tried to be creativ... And I do hope that I can update my blog with new projects very soon too.
Todays project is a chocolate-card. I hope you'll like it, and that it will be an inspiration for you. Thanks for stopping by. Big hugs!


WOW - nå er det jammen leeeeenge siden bloggen har vært oppdatert... *rødme* Jeg håper virkelig at kreativiteten min kommer tilbake snart. Men jeg har endelig klart å sette av litt tid til kreativitet... Jeg håper også at jeg kan oppdatere bloggen med nye prosjekter om ikke så lenge.
Dagens prosjekt er et sjokoladekort. Jeg håper du liker det, og at det kan være til inspirasjon. Takk for at du stakk innom. Klem!

onsdag 14. juli 2010

Wedding-card

Today's card is a wedding-card. A few days ago I got an order from a friend. She wanted me to make a card for the bride and groom. I hope this card can be used, and that she will like it - and hopefully the bride and groom will like it too.

Dagens kort er et bryllupskort. For få dager siden fikk jeg en bestilling fra ei venninne. Hun ville jeg skulle lage et bryllupskort... Jeg håper dette kan brukes, og at hun vil like det - og forhåpentligvis også at brudeparet vil like det.

fredag 25. juni 2010

To a newborn...

Today's card is for a cute litle boy who is gonna bepresent for baptism this sunday. I hope that my brother who ordered this card likes it... And as usual - when I make cards... I use a lot of flowers and embellishment!Sometimes it's hard to stop in time... =)

Dagens kort er til en søt liten gutt som skal døpes til søndag. Jeg håper at min bror som bestilte kortet liker dette... Og som vanlig når jeg lager kort... Jeg bruker masse blomster og stæsj! Noen ganger er det litt vanskelig å stoppe i tide... =)

søndag 20. juni 2010

Sweet - finally a layout from me...

Today I have finally started on a LO. And you know what? It was fun! The last 3 years I have not made to many layouts. Scrapping have these last years been kind of a burden. Making cards have been much more fun - so instead of not doing anything - I started to make cards. But now... I think I'm going to make more layouts in the future - I felt it was kind of fun doing it again!

I dag har jeg omsider laget en LO. Og vet du hva? Det var moro! De siste 3 årene har jeg ikke laget for mange sider. Scrapping har disse årene vært som en byrde. Å lage kort har vært langt mer moro, så i steden for å ikke lage noen ting - begynte jeg å lage kort. Men nå... tror jeg faktisk jeg kommer til å lage flere sider i fremtiden. Det var faktisk litt gøy å gjøre det igjen!

torsdag 17. juni 2010

For you my friend

As you see this card have almost the same layout as a card I made a few days ago, but it's still very different - although I've used the same kind of stamps... I love the design on this stamp that Connie made. She's a pretty good designer - and I really love her stamps!!! Thanks Connie - your stamps are the best! =)

Som du ser så har jeg brukt så og si samme oppsett på dette kortet som jeg brukte på et for et par dager siden, men de er likevel svært forskjellige - selv om jeg har brukt samme type stempler... Jeg digger designet på stempelet til Connie. Hun er en svært god designer - og jeg elsker stemplene hennes!!! Takk Connie - dine stempler er konge!!!

onsdag 16. juni 2010

What a cutie...?

On today's card I just love the image. I love the cute litle boy standing and make face. And as I mentioned the other day... that frame I used... I LOVE IT! I really wish I could be good in crochet - then I would be able to make frames like this myself... Maybe it could be this summers challenge for me - to learn to crochet?

På dagens kort bare digger jeg bildet. Jeg liker den søte lille gutten som står og gjør grimaser. Her om dagen nevnte jeg også at den ramma... Jeg ELSKER den! Jeg skulle virkelig ønske jeg var god til å hekle - da kunne jeg faktisk laget slike rammer selv. Kanskje det kan være denne sommerens utfordring til meg selv - å lære å hekle?

tirsdag 15. juni 2010

Thanks for being my friend

On today's card I have used two of the beautiful new stamps from Kreativ Hobby. The flower is homemade of the bazzill cardstock and the pattern paper wich I also used as a background. Making your own flowers using the papers you have as a background, you will not  and the layer behind. have any problem with the embellishment to match you paper on the card.

På dagens kort har jeg brukt to av de nye stemplene fra Kreativ Hobby. Blomsten på kortet er hjemmelaget av mønsterpapiret og bazzillen jeg også har brukt som bakgrunn. Ved å lage dine egne blomster med arkene du bruker til bakgrunn, vil du ikke ha noe problem med å få stæsj og ark til å matche.

tirsdag 8. juni 2010

More Vintage...

I'¨m in vintage-mood... This card was a challenge I got from Renathe (Ullpurka). The challenge was to make a vintage card with a lot of embellishment, and I also had to use a feather....

Jeg er for tiden i "vintage-mood"... Dette kortet er laget ut fra en utfordring jeg fikk av Renathe (Ullpurka). Utfordringen gikk ut på å lage et vintage-kort med masse stæsj, i tillegg skulle jeg bruke fjær...

mandag 7. juni 2010

Happy birthday

My inspiration for this card is the summertime we just have started... My daugther really loved this card. Now she's hoping one of her friends having an upcomming birthday this summer. =) The stamps I have used, are from Kreativ Hobby's newest collection.

Inspirasjonen til dette kortet, er sommeren vi så vidt har startet på... Datteren min elsket dette kortet, og håper nå at en av hennes venninner har bursdag i sommer. =) Stemplene som er brukt er av de nye til Kreativ Hobby.

søndag 6. juni 2010

Thanks for being you!

Today's card is also a card with a vintage touch... Surprised? I don't think so! =) I love using those vintage images... and not to mention flowers and paper in smooth colours. And what about the awesome frame? This time I also had to test my new Alternation-dies. I was a litle bit curios if the dies would work in my Wizzard... Guess what? It worked very well!!!

Thanks for stopping by. Hope you all will have a nice and creative sunday!

Dagens kort er et kort med et aldri så lite vintage preg... Overasket? Neppe! =) Jeg elsker disse fantastiske vintage-bildene... og for ikke å nevne blomster og papir i duse farger. Hva med den lekre ramma? Denne gangen måtte jeg også teste den nye Alternation-diesen. Jeg var litt spent på om den ville fungere i Wizzarden... Gjett hva? Det fungerte som bare det!!!

Takk for at du stakk innom. Håper du får en flott og kreativ søndag!

lørdag 5. juni 2010

A whole bunch of flowers...

On today's card I have used a lot of flowers! I think it's not to much more room for more flowers on this card? The pattern paper I have used is from Maja Design. The "glittering" cardstock is from Doodlebug. (I just have to mention... At this moment... I, my laptop, and my desk are full of glitter... from top to toes!)

Thanks for stopping by. Wish you all a beautiful and creative weekend!

På dagens kort har jeg brukt en hel masse blomster! Jeg tror ikke det er mye mer plass på kortet til flere blomster? Mønsterarket er fra Maja Design, og Glitterarket er fra Doodlebug. (Jeg må bare si... I skrivende stund... glitrer jeg, laptopen og pulten... fra top til tå!)

Takk for at du stakk innom. Ønsker dere alle en fantastisk flott og kreativ helg!

torsdag 3. juni 2010

The creativity can be started again...

The last few weeks I have not been to creative, because of all my examinations. But now I'm done for this time... And I have just started my summerholiday! That means that now I have a huge opportunity to do a lot of creative stuff. And I already started last night...
I made this card for a very special and kind woman, who wants to do something nice for a friend. What would be more appropriate to send a card like this? I really hope this friend likes it - and I'm sure she does (I know her very well!)
Thanks for stopping by.

De siste ukene har jeg ikke vært særlig kreativ, grunnet alle eksamenene. Men nå er jeg ferdig med disse for denne gang...  Og jeg har akkurat starta sommerferien!!!! Det betyr at nå har jeg en stor mulighet for å være virkelig kreativ. Jeg startet allerede i går kveld....
Jeg laget dette kortet for en spesiell og hyggelig dame, som vil gjøre noe flott for en venn. Hva vil vel være mer passende enn å sende et kort som dette? Jeg håper virkelig vennen liker dette - og jeg vet hun vil ( jeg kjenner henne svært godt!)
Takk for at du stakk innom.

onsdag 26. mai 2010

My kind of preparation before the exame tomorrow...

Tomorrow I'm gonna have an exame at school. And before the exame, I had to do some preparation... =) Yesterday my kind of preparation before the exame was to be creative. I made 13 tablecards and two meny-cards. Hopefully this will impress the external examiner and the examiner (teacher)? =)

I morgen skal jeg ha eksamen på skolen. Før en eksamen må det jo gjøres noen forberedelser... =) I går besto mine forberedelser til eksamen i å være kreativ. Jeg laget 13 bordkort og 2 meny-kort. Forhåpentligvis kan dette kanskje imponere sensor og eksaminatoren(læreren)?

torsdag 13. mai 2010

Happy birthday

As you all know I have made DT-cards for Kreativ Hobby the last days, and  I also did today... On todays card I have used two of those lovely new stamps from the store, the artsy-birthdaybird and the the text-stamp. Thanks for stopping by to look. Wish you all a beautiful and creative day.

Som dere alle vet har de siste dagene gått med til å lage DT-kort for Kreativ Hobby, det har jeg også gjort i dag... På dagens kort har jeg brukt to av de nye stemplene fra butikken, artsy-bursdagsfugl og tekst-stempelet. Takk for at dere tok turen innom for å se. Ønsker dere en fortsatt fin og kreativ dag.

onsdag 12. mai 2010

The new-stamp-theme still continues...

I am not finnished with my DT-new-stamps-theme yet... I have a few more cards to go until I'm finnished. So you'll have to be patient a few more days. The cards comes one at a time...

Neida - jeg er fremdeles ikke ferdig med DT-nye-stempler-temaet... Jeg har noen få kort igjen før jeg er ferdig. Dere må bare ha tålmodighet noe få dager til... Kommer litt nå og litt da...

tirsdag 11. mai 2010

The new-stamp-theme continues, and so does the DT-production for Kreativ Hobby.... I recomend you to take a look at all the beautiful stamps we just got in the store. I love them - you might do it too?


Nye-stempler-temaet fortsetter, og det gjør også DT-produksjonen for Kreativ Hobby... Jeg anbefaler dere å ta en titt på alle de flotte stemplene vi akkurat har fått i butikken. Jeg elsker de - og det vil du kanksje gjøre også?

mandag 10. mai 2010

More cards and new stamps...

DT-production continues, with those lovely stamps from Kreativ Hobby. On this card I have made the background using Distress reink and baby wipes. It takes you only a minute or two to make a background like this. A drop of Distress on the baby wipe, and wipe it over the cardstock, then try a new colour on the baby wipe....

DT-produksjonen med de nye flotte stemplene til Kreativ Hobby, fortsetter for fullt. På dette kortet har jeg laget bakgrunnen ved å bruke Distress refill og våtservietter. Det tar bare et minutt eller to å lage en bakgrunn som dette. En dråpe Distress på våtservietten og dra den over kartongen, deretter en ny farge på ....

søndag 9. mai 2010

New stamps...

On todays card I have used some of the awesome new stamps from Kreativ Hobby. Those stamps where released in the end of this week. I just have to tell you... I love them already, and can't wait to use all the others. I really recomend to take a look at all the new stamps...

På dagens kort har jeg brukt et par av de nye stemplene fra Kreativ Hobby. Disse stemplene kom i slutten av denne uka. Og jeg må jo bare si... jeg elsker dem allerede, og kan knapt vente med å bruke alle de andre også. Så jeg anbefaler virkelig å ta en titt på de nye stemplene...

fredag 7. mai 2010

The time for miracles is not over...


The time for miracles is not over. I have been scrapbooking! Not only did I made a layout, but I made a double one!!! - And just to mention... I hate making double ones... It's a long time since I made a layout, but maybe it's time to get startet again... =)

Undrenes tid er ikke forbi... Jeg har scrappet! Ikke bare er det en LO, men det er en DOBBEL LO!!! - Og jeg som haaaater doble LO'er... Det er lenge siden jeg har laget en LO, men nå kanksje jeg må komme i gang igjen... =)

torsdag 6. mai 2010

Some changes

A small update.... As you'll see, my blog is now going through some changes these days. I'm hoping that after finnishing the blog-makeover (hopefully within a few days), the result will be gratifying. But until then... I'm hoping you will be indulgent...

lørdag 1. mai 2010

One more... Dear Confirmand

Kveldens kort - et nytt konfirmasjonskort. Denne gangen er det en gutt som blir den heldige (?) mottaker...

Tonights card - a new one for a confirmand. This time it's a boy who is the lucky (?) recipient.

lørdag 24. april 2010

Dear Confirmand

Tid for konfirmasjoner... Denne kvelden har det ikke blitt mindre enn 3 konfirmasjonskort. Oppsettet er likt på kortene, men ved bruk av ulike farger, blir kortene likevel svært forskjellige.

Time for confirmations... This evening I have made 3 confirmation-cards. The layout on these cards are the same, but using different colours, the cards became very different.

tirsdag 20. april 2010

Swirl-lady

Flere kort i dag... Dette kortet er også laget ett av de nye stemplene til Kreativ Hobby. Dama er utrolig kul, eller hva? Motivet er malt med Distress.

More cards... On this card, I have also used one of the new stamps from Kreativ Hobby. This lady is so cool, or what? I painted the image using distress.

Best wishes...

Dagens kort er laget med to av de nye stemplene til Kreativ Hobby. Motivstempelet er jo søtt da...? Ellers har jeg brukt ark fra Prima, og selvsagt blomster, bånd og blader for ikke å snakke om bling da... Det meste fra Prima.

On todays card I have used two of the new stamps from Kreativ Hobby. Isn't the image stamp cute...? I have also used paper from Prima, and of course flowers, ribbon and leaves, and not to mention crystals... Most of it from Prima.

søndag 18. april 2010

CongratulationDagens kort er også laget med stempler fra Kreativ Hobby. Dette motivstempelet er blitt et av mine favoritter. Bare se så nydelig en fyr...


On todays card I have also used stamps from Kreativ Hobby. This cute guy have become one of my favorites.