onsdag 26. mai 2010

My kind of preparation before the exame tomorrow...

Tomorrow I'm gonna have an exame at school. And before the exame, I had to do some preparation... =) Yesterday my kind of preparation before the exame was to be creative. I made 13 tablecards and two meny-cards. Hopefully this will impress the external examiner and the examiner (teacher)? =)

I morgen skal jeg ha eksamen på skolen. Før en eksamen må det jo gjøres noen forberedelser... =) I går besto mine forberedelser til eksamen i å være kreativ. Jeg laget 13 bordkort og 2 meny-kort. Forhåpentligvis kan dette kanskje imponere sensor og eksaminatoren(læreren)?

torsdag 13. mai 2010

Happy birthday

As you all know I have made DT-cards for Kreativ Hobby the last days, and  I also did today... On todays card I have used two of those lovely new stamps from the store, the artsy-birthdaybird and the the text-stamp. Thanks for stopping by to look. Wish you all a beautiful and creative day.

Som dere alle vet har de siste dagene gått med til å lage DT-kort for Kreativ Hobby, det har jeg også gjort i dag... På dagens kort har jeg brukt to av de nye stemplene fra butikken, artsy-bursdagsfugl og tekst-stempelet. Takk for at dere tok turen innom for å se. Ønsker dere en fortsatt fin og kreativ dag.

onsdag 12. mai 2010

The new-stamp-theme still continues...

I am not finnished with my DT-new-stamps-theme yet... I have a few more cards to go until I'm finnished. So you'll have to be patient a few more days. The cards comes one at a time...

Neida - jeg er fremdeles ikke ferdig med DT-nye-stempler-temaet... Jeg har noen få kort igjen før jeg er ferdig. Dere må bare ha tålmodighet noe få dager til... Kommer litt nå og litt da...

tirsdag 11. mai 2010

The new-stamp-theme continues, and so does the DT-production for Kreativ Hobby.... I recomend you to take a look at all the beautiful stamps we just got in the store. I love them - you might do it too?


Nye-stempler-temaet fortsetter, og det gjør også DT-produksjonen for Kreativ Hobby... Jeg anbefaler dere å ta en titt på alle de flotte stemplene vi akkurat har fått i butikken. Jeg elsker de - og det vil du kanksje gjøre også?

mandag 10. mai 2010

More cards and new stamps...

DT-production continues, with those lovely stamps from Kreativ Hobby. On this card I have made the background using Distress reink and baby wipes. It takes you only a minute or two to make a background like this. A drop of Distress on the baby wipe, and wipe it over the cardstock, then try a new colour on the baby wipe....

DT-produksjonen med de nye flotte stemplene til Kreativ Hobby, fortsetter for fullt. På dette kortet har jeg laget bakgrunnen ved å bruke Distress refill og våtservietter. Det tar bare et minutt eller to å lage en bakgrunn som dette. En dråpe Distress på våtservietten og dra den over kartongen, deretter en ny farge på ....

søndag 9. mai 2010

New stamps...

On todays card I have used some of the awesome new stamps from Kreativ Hobby. Those stamps where released in the end of this week. I just have to tell you... I love them already, and can't wait to use all the others. I really recomend to take a look at all the new stamps...

På dagens kort har jeg brukt et par av de nye stemplene fra Kreativ Hobby. Disse stemplene kom i slutten av denne uka. Og jeg må jo bare si... jeg elsker dem allerede, og kan knapt vente med å bruke alle de andre også. Så jeg anbefaler virkelig å ta en titt på de nye stemplene...

fredag 7. mai 2010

The time for miracles is not over...


The time for miracles is not over. I have been scrapbooking! Not only did I made a layout, but I made a double one!!! - And just to mention... I hate making double ones... It's a long time since I made a layout, but maybe it's time to get startet again... =)

Undrenes tid er ikke forbi... Jeg har scrappet! Ikke bare er det en LO, men det er en DOBBEL LO!!! - Og jeg som haaaater doble LO'er... Det er lenge siden jeg har laget en LO, men nå kanksje jeg må komme i gang igjen... =)

torsdag 6. mai 2010

Some changes

A small update.... As you'll see, my blog is now going through some changes these days. I'm hoping that after finnishing the blog-makeover (hopefully within a few days), the result will be gratifying. But until then... I'm hoping you will be indulgent...

lørdag 1. mai 2010

One more... Dear Confirmand

Kveldens kort - et nytt konfirmasjonskort. Denne gangen er det en gutt som blir den heldige (?) mottaker...

Tonights card - a new one for a confirmand. This time it's a boy who is the lucky (?) recipient.