lørdag 6. november 2010

While we are waiting for Christmas...

Christmas is comming around the corner in a while. Maybe it's comming too soon? But even if christmas is comming too soon for some of us, or not - we know it's around the corner... And I have getting started with the preparing.... Todays project is a calendar.... And it seems like I have to make two more calendars... All the three kids are beggin' for a calendar like this.

Julen kommer om ikke så lenge. Kanksje litt for snart? Selv om jula kommer for tidlig for noen av oss, eller ikke - vet vi at den kommer rundt hjørnet... Og jeg har startet med forberedelsene... Dagens prosjekt er en adventskalender. Og jammen ser det ikke ut til at jeg må lage to til.... Alle tre ungene vil ha slik kalender.