lørdag 22. januar 2011

A new year with a hole bunch of possibillities...

Happy new year everyone. This upcomming year that we entered a few weeks ago, will hopefully be a year with a hole bunch of possibillities and much more creativity than last year. The last few months I have been very busy, and that left my creativity time at a minimum... I will hopefully have a lot more time to my creativity this year...

Today I made a few cards... Two cards using the same technique at the background, and using the same stamp. As you see, those two card became very different. The backgrounds are made on aquarell paper using distress spritz and lemon juice.

Godt nyttår alle sammen. Året som nå ligger foran oss, og som startet for bare få uker siden, vil forhåpentlig vis gi mange muligheter og mye mer kreativitet enn siste året. De siste månedene har jeg hatt det svært travelt og tiden til kreative sysler har vært på et minimum. Forhåpentlig vis vil året som ligger foran gi mer tid til kreativitet...

I dag har jeg laget et par kort... På begge kortene har jeg brukt samme teknikk på  bakgrunnene. Som dere ser, så er kortene svært forskjellige likevel. Bakgrunnene er laget på akvarellpapir, hvor jeg har brukt distress spray og sitron dråper (lemon juice).