lørdag 2. juli 2011

For you!

WOW - impressed by myself... I have made a new card...(and it's only a few days since the last time...) -  and more creative stuff are on my "playlist". This card is one of my DT-card for Kreativ Hobby. There are sooo many cute stamps that I have to start using a lot more. Have you seen the latest one? Not? Take the time and visit Kreativ Hobby.

WOW - imponert over meg selv... Jeg har laget et nytt kort... (og det bare få dager siden sist...) - og mer kreative ting står på panelet. Dette er et av mine DT-kort til Kreativ Hobby. Det er sååå mange flotte stempler jeg må bruke mye mer. Har du sett de siste? Okke? Ta en tur i nettbutikken til Kreativ Hobby da vel?

fredag 1. juli 2011

Enjoy the summerday

It seems that the new year with all the possibillities and creativity are running to fast... Maybe so fast that the creativity blew right past me?  It feels like it's gone - and it have been gone for a looong while. But now... Hopefully it will come back. Maybe I could try to call it? =) Creeeeaaatiiiivviiity... please... I need you - NOW!

While I'm waiting for the "creative explotion", I have tried to use what's left of it - in hope to see the rest of the creativity very soon... Sooooo, I have made a card... Enjoy you summerday!

Det ser ut til at året med alle de muligheter og all kreativitet fyker av sted litt for fort. Kanskje tida går så fort at kreativiteten blåste rett forbi meg? Det føles i alle fall som om den har vært borte veeeldiiiig lenge. Men nå... Forhåpentligvis vil den komme tilbake. Kanksje jeg skal prøve å rope på den? =) Kreeeeaaaaativiteeeeet... Vææær sååå sniiiillll... Jeg trenger deg NÅ!

Mens jeg venter på den store kreative eksplosjonen, har jeg prøvd å bruke det lille som er igjen - i håp om at resten av kreativiteten kommer ganske snart... Så - Jeg gjorde et forsøk på å lage et kort... Nyt sommerdagen!