lørdag 2. juli 2011

For you!

WOW - impressed by myself... I have made a new card...(and it's only a few days since the last time...) -  and more creative stuff are on my "playlist". This card is one of my DT-card for Kreativ Hobby. There are sooo many cute stamps that I have to start using a lot more. Have you seen the latest one? Not? Take the time and visit Kreativ Hobby.

WOW - imponert over meg selv... Jeg har laget et nytt kort... (og det bare få dager siden sist...) - og mer kreative ting står på panelet. Dette er et av mine DT-kort til Kreativ Hobby. Det er sååå mange flotte stempler jeg må bruke mye mer. Har du sett de siste? Okke? Ta en tur i nettbutikken til Kreativ Hobby da vel?

Ingen kommentarer: