søndag 4. september 2011

A special challenge...

A few weeks ago - i got a challenge - or should I say... an order.... The challenge is what I will call a challenge out of the ordinary - an maybe a challenge that might be un impossible to do. Just listen to this... Colours: Black and red. Theme: Manchester United, Bryne FK, Books, Licorice lace, Knott, Sørlands chips and a touch of Spa.... Weee - wonder how to up come all those things in one card... I just hope that the card I made - is good enough. Hoping that the receiver will be pleased. 

For et par uker siden fikk jeg en utfordring - eller skal jeg si bestilling... Utfordringen er hva jeg vil kalle en utfordring utover det vanlige - og kanskje også en utfordring som er nesten umulig å klare. Bare hør... Farge: Svart og rød. Tema: Manchester United, Bryne FK, bøker, lakrissnører, knott, sørlands chips og en touch av spa... Hjelpes - lurer på hvordan man skal klare å fylle alle disse kravene i ett kort... Håper nå bare at kortet jeg har laget er bra nok - og at bestiller blir fornøyd. For ikke å snakke om mottaker!
lørdag 2. juli 2011

For you!

WOW - impressed by myself... I have made a new card...(and it's only a few days since the last time...) -  and more creative stuff are on my "playlist". This card is one of my DT-card for Kreativ Hobby. There are sooo many cute stamps that I have to start using a lot more. Have you seen the latest one? Not? Take the time and visit Kreativ Hobby.

WOW - imponert over meg selv... Jeg har laget et nytt kort... (og det bare få dager siden sist...) - og mer kreative ting står på panelet. Dette er et av mine DT-kort til Kreativ Hobby. Det er sååå mange flotte stempler jeg må bruke mye mer. Har du sett de siste? Okke? Ta en tur i nettbutikken til Kreativ Hobby da vel?

fredag 1. juli 2011

Enjoy the summerday

It seems that the new year with all the possibillities and creativity are running to fast... Maybe so fast that the creativity blew right past me?  It feels like it's gone - and it have been gone for a looong while. But now... Hopefully it will come back. Maybe I could try to call it? =) Creeeeaaatiiiivviiity... please... I need you - NOW!

While I'm waiting for the "creative explotion", I have tried to use what's left of it - in hope to see the rest of the creativity very soon... Sooooo, I have made a card... Enjoy you summerday!

Det ser ut til at året med alle de muligheter og all kreativitet fyker av sted litt for fort. Kanskje tida går så fort at kreativiteten blåste rett forbi meg? Det føles i alle fall som om den har vært borte veeeldiiiig lenge. Men nå... Forhåpentligvis vil den komme tilbake. Kanksje jeg skal prøve å rope på den? =) Kreeeeaaaaativiteeeeet... Vææær sååå sniiiillll... Jeg trenger deg NÅ!

Mens jeg venter på den store kreative eksplosjonen, har jeg prøvd å bruke det lille som er igjen - i håp om at resten av kreativiteten kommer ganske snart... Så - Jeg gjorde et forsøk på å lage et kort... Nyt sommerdagen!

lørdag 22. januar 2011

A new year with a hole bunch of possibillities...

Happy new year everyone. This upcomming year that we entered a few weeks ago, will hopefully be a year with a hole bunch of possibillities and much more creativity than last year. The last few months I have been very busy, and that left my creativity time at a minimum... I will hopefully have a lot more time to my creativity this year...

Today I made a few cards... Two cards using the same technique at the background, and using the same stamp. As you see, those two card became very different. The backgrounds are made on aquarell paper using distress spritz and lemon juice.

Godt nyttår alle sammen. Året som nå ligger foran oss, og som startet for bare få uker siden, vil forhåpentlig vis gi mange muligheter og mye mer kreativitet enn siste året. De siste månedene har jeg hatt det svært travelt og tiden til kreative sysler har vært på et minimum. Forhåpentlig vis vil året som ligger foran gi mer tid til kreativitet...

I dag har jeg laget et par kort... På begge kortene har jeg brukt samme teknikk på  bakgrunnene. Som dere ser, så er kortene svært forskjellige likevel. Bakgrunnene er laget på akvarellpapir, hvor jeg har brukt distress spray og sitron dråper (lemon juice).