fredag 25. juni 2010

To a newborn...

Today's card is for a cute litle boy who is gonna bepresent for baptism this sunday. I hope that my brother who ordered this card likes it... And as usual - when I make cards... I use a lot of flowers and embellishment!Sometimes it's hard to stop in time... =)

Dagens kort er til en søt liten gutt som skal døpes til søndag. Jeg håper at min bror som bestilte kortet liker dette... Og som vanlig når jeg lager kort... Jeg bruker masse blomster og stæsj! Noen ganger er det litt vanskelig å stoppe i tide... =)

søndag 20. juni 2010

Sweet - finally a layout from me...

Today I have finally started on a LO. And you know what? It was fun! The last 3 years I have not made to many layouts. Scrapping have these last years been kind of a burden. Making cards have been much more fun - so instead of not doing anything - I started to make cards. But now... I think I'm going to make more layouts in the future - I felt it was kind of fun doing it again!

I dag har jeg omsider laget en LO. Og vet du hva? Det var moro! De siste 3 årene har jeg ikke laget for mange sider. Scrapping har disse årene vært som en byrde. Å lage kort har vært langt mer moro, så i steden for å ikke lage noen ting - begynte jeg å lage kort. Men nå... tror jeg faktisk jeg kommer til å lage flere sider i fremtiden. Det var faktisk litt gøy å gjøre det igjen!

torsdag 17. juni 2010

For you my friend

As you see this card have almost the same layout as a card I made a few days ago, but it's still very different - although I've used the same kind of stamps... I love the design on this stamp that Connie made. She's a pretty good designer - and I really love her stamps!!! Thanks Connie - your stamps are the best! =)

Som du ser så har jeg brukt så og si samme oppsett på dette kortet som jeg brukte på et for et par dager siden, men de er likevel svært forskjellige - selv om jeg har brukt samme type stempler... Jeg digger designet på stempelet til Connie. Hun er en svært god designer - og jeg elsker stemplene hennes!!! Takk Connie - dine stempler er konge!!!

onsdag 16. juni 2010

What a cutie...?

On today's card I just love the image. I love the cute litle boy standing and make face. And as I mentioned the other day... that frame I used... I LOVE IT! I really wish I could be good in crochet - then I would be able to make frames like this myself... Maybe it could be this summers challenge for me - to learn to crochet?

På dagens kort bare digger jeg bildet. Jeg liker den søte lille gutten som står og gjør grimaser. Her om dagen nevnte jeg også at den ramma... Jeg ELSKER den! Jeg skulle virkelig ønske jeg var god til å hekle - da kunne jeg faktisk laget slike rammer selv. Kanskje det kan være denne sommerens utfordring til meg selv - å lære å hekle?

tirsdag 15. juni 2010

Thanks for being my friend

On today's card I have used two of the beautiful new stamps from Kreativ Hobby. The flower is homemade of the bazzill cardstock and the pattern paper wich I also used as a background. Making your own flowers using the papers you have as a background, you will not  and the layer behind. have any problem with the embellishment to match you paper on the card.

På dagens kort har jeg brukt to av de nye stemplene fra Kreativ Hobby. Blomsten på kortet er hjemmelaget av mønsterpapiret og bazzillen jeg også har brukt som bakgrunn. Ved å lage dine egne blomster med arkene du bruker til bakgrunn, vil du ikke ha noe problem med å få stæsj og ark til å matche.

tirsdag 8. juni 2010

More Vintage...

I'¨m in vintage-mood... This card was a challenge I got from Renathe (Ullpurka). The challenge was to make a vintage card with a lot of embellishment, and I also had to use a feather....

Jeg er for tiden i "vintage-mood"... Dette kortet er laget ut fra en utfordring jeg fikk av Renathe (Ullpurka). Utfordringen gikk ut på å lage et vintage-kort med masse stæsj, i tillegg skulle jeg bruke fjær...

mandag 7. juni 2010

Happy birthday

My inspiration for this card is the summertime we just have started... My daugther really loved this card. Now she's hoping one of her friends having an upcomming birthday this summer. =) The stamps I have used, are from Kreativ Hobby's newest collection.

Inspirasjonen til dette kortet, er sommeren vi så vidt har startet på... Datteren min elsket dette kortet, og håper nå at en av hennes venninner har bursdag i sommer. =) Stemplene som er brukt er av de nye til Kreativ Hobby.

søndag 6. juni 2010

Thanks for being you!

Today's card is also a card with a vintage touch... Surprised? I don't think so! =) I love using those vintage images... and not to mention flowers and paper in smooth colours. And what about the awesome frame? This time I also had to test my new Alternation-dies. I was a litle bit curios if the dies would work in my Wizzard... Guess what? It worked very well!!!

Thanks for stopping by. Hope you all will have a nice and creative sunday!

Dagens kort er et kort med et aldri så lite vintage preg... Overasket? Neppe! =) Jeg elsker disse fantastiske vintage-bildene... og for ikke å nevne blomster og papir i duse farger. Hva med den lekre ramma? Denne gangen måtte jeg også teste den nye Alternation-diesen. Jeg var litt spent på om den ville fungere i Wizzarden... Gjett hva? Det fungerte som bare det!!!

Takk for at du stakk innom. Håper du får en flott og kreativ søndag!

lørdag 5. juni 2010

A whole bunch of flowers...

On today's card I have used a lot of flowers! I think it's not to much more room for more flowers on this card? The pattern paper I have used is from Maja Design. The "glittering" cardstock is from Doodlebug. (I just have to mention... At this moment... I, my laptop, and my desk are full of glitter... from top to toes!)

Thanks for stopping by. Wish you all a beautiful and creative weekend!

På dagens kort har jeg brukt en hel masse blomster! Jeg tror ikke det er mye mer plass på kortet til flere blomster? Mønsterarket er fra Maja Design, og Glitterarket er fra Doodlebug. (Jeg må bare si... I skrivende stund... glitrer jeg, laptopen og pulten... fra top til tå!)

Takk for at du stakk innom. Ønsker dere alle en fantastisk flott og kreativ helg!

torsdag 3. juni 2010

The creativity can be started again...

The last few weeks I have not been to creative, because of all my examinations. But now I'm done for this time... And I have just started my summerholiday! That means that now I have a huge opportunity to do a lot of creative stuff. And I already started last night...
I made this card for a very special and kind woman, who wants to do something nice for a friend. What would be more appropriate to send a card like this? I really hope this friend likes it - and I'm sure she does (I know her very well!)
Thanks for stopping by.

De siste ukene har jeg ikke vært særlig kreativ, grunnet alle eksamenene. Men nå er jeg ferdig med disse for denne gang...  Og jeg har akkurat starta sommerferien!!!! Det betyr at nå har jeg en stor mulighet for å være virkelig kreativ. Jeg startet allerede i går kveld....
Jeg laget dette kortet for en spesiell og hyggelig dame, som vil gjøre noe flott for en venn. Hva vil vel være mer passende enn å sende et kort som dette? Jeg håper virkelig vennen liker dette - og jeg vet hun vil ( jeg kjenner henne svært godt!)
Takk for at du stakk innom.